Baseball Half And Half DeMarini Bat Reviews

Product Reviews Rating Price
DeMarini Voodoo BBCOR Baseball Bat: DXVDC 97 4.72 $139.99
DeMarini Vexxum BBCOR Baseball Bat: DXVNC 91 4.47 $79.99
DeMarini Voodoo OVERLORD BBCOR Baseball Bat: DXVDC 89 4.69 $169.99
DeMarini Vexxum BBCOR Baseball Bat: DXVNC White 78 4.40 $99.99
DeMarini Voodoo Senior League Baseball Bat: DXVDR 72 4.81 $149.99
DeMarini Vexxum NVS BBCOR Baseball Bat: DXVXC 68 4.87 $179.99
DeMarini Vexxum Senior League Baseball Bat: DXVXR 44 4.75 $169.99
DeMarini Vexxum Youth Baseball Bat: DXVXL 37 4.65 $139.99
DeMarini Vexxum Senior League Baseball Bat: DXVXY 26 4.27 $149.99
DeMarini Voodoo OVERLORD Youth Baseball Bat: DXVDL 24 4.46 $179.99
DeMarini Voodoo OVERLORD Senior League Baseball Bat: DXVDR 19 4.68 $139.99
2015 DeMarini Voodoo OVERLORD FT BBCOR Baseball Bat: DXVDC 14 4.71 $299.99
DeMarini Vexxum Senior League Baseball Bat: DXVX5 13 4.54 $119.99
DeMarini Pro Maple Wood Composite Bat BBCOR Baseball Bat: S243 8 3.63 $199.99
DeMarini Voodoo OVERLORD Senior League Baseball Bat: DXVD5 7 4.29 $219.99
2015 DeMarini Voodoo OVERLORD FT Youth Baseball Bat: DXVDL 3 5.00 $199.99
2015 DeMarini Voodoo OVERLORD FT Senior League Baseball Bat: DXVD5 3 5.00 $249.99
2015 DeMarini Vexxum NVS BBCOR Baseball Bat: DXVXC 3 4.00 $199.99
2015 DeMarini Voodoo OVERLORD FT Senior League Baseball Bat: DXVDR 2 5.00 $249.99
2015 DeMarini Voodoo OVERLORD FT Senior League Baseball Bat: DXVDZ 2 5.00 $249.99
2015 DeMarini Vexxum NVS Senior League Baseball Bat: DXVXY 1 5.00 $149.99
2015 DeMarini Vexxum NVS Senior League Baseball Bat: DXVX5 1 5.00 $179.99
2015 DeMarini Vexxum NVS Youth Baseball Bat: DXVXL 1 5.00 $149.99